Privacyreglement

Cafetaria Peet, gevestigd aan Dorpsweg 126 3738 CJ Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.eetbijpeet.nl/
Dorpsweg 126 3738 CJ Maartensdijk 0346 21 12 85

Peter Bousché is de Functionaris Gegevensbescherming van Cafetaria Peet. Hij is te bereiken via eetbijpeet@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cafetaria Peet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Wachtwoord
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Cafetaria Peet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Cafetaria Peet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Cafetaria Peet analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Cafetaria Peet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cafetaria Peet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Cafetaria Peet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegeven
Verwerking/Doel
Bewaartermijn
Persoonsgegeven
Aanhef
Verwerking/Doel
- Voor persoonlijke aanhef
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
Bezorg/Afleveradres
Verwerking/Doel
- Identificatie Afnemer
- Bezorgadres
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
E-mailadres
Verwerking/Doel
- Identificatie Afnemer
- Loginnaam Account
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
Telefoonnummer
Verwerking/Doel
- Identificatie Afnemer
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
Wachtwoord
Verwerking/Doel
- Toegang Account
Bewaartermijn
Tot Account wordt verwijderd
Persoonsgegeven
Geboortedatum
Verwerking/Doel
- Leeftijdscontrole bij bestellen alcohol en tabak
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
Taalvoorkeur
Verwerking/Doel
- Weergave website / webshop en communicatie met Gebruiker/Afnemer in gewenste taal
Bewaartermijn
(Lokale cookie)
Persoonsgegeven
Device token (voor push notification)
Verwerking/Doel
- Kennisgeving
- Mailings (na toestemming)
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
IP-adres
Verwerking/Doel
- Fraudepreventie
Bewaartermijn
7 dagen
Persoonsgegeven
Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis
Verwerking/Doel
- Financiële administratie
Bewaartermijn
3 maanden*
Persoonsgegeven
Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging
Verwerking/Doel
- Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)
Bewaartermijn
7 dagen
Persoonsgegeven
Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer)
Verwerking/Doel
- Afhandeling (online) betalingen
- Fraudepreventie
Bewaartermijn
0 dagen (worden niet opgeslagen)**

Delen van persoonsgegevens met derden:

Cafetaria Peet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cafetaria Peet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cafetaria Peet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eetbijpeet@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cafetaria Peet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cafetaria Peet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eetbijpeet@gmail.com

Locatie
Dorpsweg 126, 3738 CJ, Maartensdijk

Contact
Vragen? - Bel of mail ons!

© 2018 Cafetaria Peet
Site gemaakt door Argogiant